Terug naar het overzicht
Handreiking visie en beleid
Handreiking

Visie en beleid relationele en seksuele vorming

Deze handreiking dient ter inspiratie en als voorbeeld voor het ontwikkelen van visie en beleid omtrent structurele relationele en seksuele vorming in het primair onderwijs. Een duidelijk idee van wat structurele relationele en seksuele vorming op school inhoudt draagt bij aan duurzame implementatie. En structurele relationele en seksuele vorming draagt bij aan de gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Visie en beleid omtrent structurele relationele en seksuele vorming geldt als leidraad voor pedagogisch verantwoord handelen. Daarbij dient het als ruggensteun in communicatie met ouders en externen. Met een duidelijke visie en pedagogisch beleid weten medewerkers zich gesterkt door de school (hun werkgever). Het is van belang visie en beleid regelmatig te agenderen, te evalueren en bij te werken om draagvlak ervoor te behouden en actueel te blijven.

Deze handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft informatie over visie, Gezonde School en de vier pijlers, beleid en omgang met ouders. Het tweede deel is een werkdocument met tips en tools voor het ontwikkelen van visie en beleid op structurele relationele en seksuele vorming. In het eerste deel staan verwijzingen naar het werkdocument om er direct mee aan de slag te gaan.

Dit beleidsplan is geschikt voor alle basisscholen. Het helpt je om een visie te formuleren en deze om te zetten in beleid. Met een structurele inbedding van erkende relationele en seksuele vorming kan de school bijdragen aan positieve en gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

Ga naar deze tool

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.