Terug naar het overzicht
Training

Train-de-Trainer Schoolteams: Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer

Voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit zijn twee Train-de-Trainers ontwikkeld voor GGD-professionals die met scholen aan dit thema werken. Idealiter worden de trainingen in deze volgorde gevolgd:

  1. De Train-de-Trainer Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer‘. Deze training richt zich op hoe je een schoolteam als geheel traint in het werken aan sociale veiligheid ten aanzien van relaties en seksualiteit op school. Daarover lees je hieronder meer.
  2. De Train-de-Trainer Lesgeven over relaties en seksualiteit. Deze richt zich specifiek op het trainen van (vak)docenten die les gaan geven over dit thema. Daarover lees je hier meer.

Over de Train-de-Trainer ‘Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer’

Deze training richt zich op hoe je als Gezonde School-adviseur/trainer een schoolteam als geheel traint in het schoolbreed werken aan sociale veiligheid ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Bij het werken aan gezonde relaties & seksualiteit wordt vaak gedacht aan het geven van lessen seksuele vorming. Maar in de praktijk is het breder dan dat. Het zijn vaak ook de onverwachte momenten in de klas, situaties in de gang of aanleidingen in de actualiteit die een beroep doen op de pedagogische kwaliteiten van onderwijsprofessionals. Daarom hoop je als GGD-professional en/of trainer natuurlijk dat het hele team aandacht heeft voor gezonde relaties & seksualiteit en het creëren van een veilige sfeer op school.

Hoe ondersteun je een school hierin? Hiervoor ontwikkelde Stichting School & Veiligheid de Train-de-Trainer Schoolteams: ‘Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer’.

Wat komt aan bod?

Wat doen schoolmedewerkers al om een seksueel integer klimaat te creëren en hoe versterk je dit? Wat is de visie van het schoolteam op seksueel toelaatbaar gedrag? Welke pedagogische competenties kan iedere leerkracht gebruiken om seksueel integer gedrag bij leerlingen te stimuleren en om zelf daarin een voorbeeld te zijn? Kortom: hoe wil de school de Gezonde School-pijlers ‘beleid’, ‘signaleren’ en ‘schoolomgeving’ vormgeven? En hoe stimuleer je een schoolbrede aanpak en vergroot je het draagvlak voor het thema gezonde relaties en seksualiteit?

Wat brengt de training je?

In de Train-de-Trainer Schoolteams leer je op een veilige manier het gesprek in een schoolteam te faciliteren. Je gaat in op de visie van de school en het pedagogisch handelen bij relaties en seksualiteit. Je staat stil bij diverse pedagogische competenties, bijvoorbeeld het bewustzijn over eigen normen en waarden of de balans tussen openheid en het bewaken van grenzen. Zo versterk je sociale veiligheid en seksuele integriteit op school.

De beginnende trainer vergroot de eigen trainersvaardigheden om met meer gemak met een team aan de slag te gaan met dit thema. Ervaren trainers leren veranderingen teweeg te brengen die dieper gaan dan alleen gedrag. Je verlaat de training met een nieuwe mindset, nieuwe vaardigheden en een uitgebreide set aan werkvormen om in te zetten in een training met schoolteams (po/so/vo/vso/mbo).

Wanneer?

De train de trainer bestaat uit drie dagdelen: een hele en een halve dag.

Er worden in 2024 geen trainingen meer gegeven. Vanwege grote belangstelling wordt bezien of voorjaar 2025 hier nog een mogelijkheid voor komt.

> Interesse? Stuur een mailtje naar m.vandenbos@schoolenveiligheid.nl, dan informeren we je zodra data bekend zijn.

> Interesse in een incompany training met je collega’s? Ook dat is eventueel vanaf januari 2025 mogelijk. Stuur een mailtje naar m.vandenbos@schoolenveiligheid.nl. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Ga naar deze tool

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.